Postępowanie ZZ-ZP-2375-16/22 na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32.

Wrocław, 30.05.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Dostawa  sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-16/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00183886/01  i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/619620

Postępowanie ZZ-ZP-2375-16/22 na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32.
Przewiń na górę