Postępowanie ZZ-ZP-2375-15/23 na wymianę i walidację filtrów HEPA zamontowanych w nawiewnikach bloku operacyjnego Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu – powtórka

Wrocław, 02.06.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Wymianę i walidację filtrów HEPA zamontowanych w nawiewnikach bloku operacyjnego Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu – powtórka

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-15/23

OGŁOSZENIE nr 2023/BZP 00244194/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775528

Postępowanie ZZ-ZP-2375-15/23 na wymianę i walidację filtrów HEPA zamontowanych w nawiewnikach bloku operacyjnego Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu – powtórka
Przewiń na górę