Postępowanie ZZ-ZP-2375-10/22 na Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Wrocław, 07.04.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 275 pkt. 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (t.j.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 3 ustawy na:

,,Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”- etap II

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-10/22

OGŁOSZENIE nr  2022/BZP 00084853/01 z dnia 2022-03-14 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/597805

Postępowanie ZZ-ZP-2375-10/22 na Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
Przewiń na górę