Postępowanie nr ZZ-ZP-2375-6-23 Dostawę odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Wrocław, 21.04.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-6/23

OGŁOSZENIE nr 2023/S 079 – 239914 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/757239)

Postępowanie nr ZZ-ZP-2375-6-23 Dostawę odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
Przewiń na górę