Konkurs ofert ZZ-RUM-078-8/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju badań z zakresu rentgenodiagnostyki w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze.

Pakiet nr 1 – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze

Pakiet nr 2 – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki – RTG klatki piersiowej dla osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w Przychodni w Jeleniej Górze

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 1 do pakietu 1
Załącznik nr 1 do pakietu 2

Uwaga! Rozstrzygnięcie konkursu!

rozstrzygniecie-konkursu-ZZ-RUM-078-8-2022

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-8/2022
Przewiń na górę