Konkurs ofert ZZ-RUM-078-22/2023

Uwaga! Rozstrzygnięcie Konkursu!

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu rentgenodiagnostyki oraz konsultacji specjalistycznych w ramach medycyny pracy – postępowanie nr ZZ-RUM-078-8/2022 – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 1:

Formularz ofertowy
Wzór umowy

Pakiet nr 1a – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze
Załącznik do formularza ofertowego

Pakiet nr 1b – Badania z zakresu rentgenodiagnostyki – RTG klatki piersiowej dla osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w Przychodni w Jeleniej Górze
Załącznik do formularza ofertowego

Pakiet nr 2:

Formularz ofertowy
Wzór umowy

Konsultacje specjalistyczne w ramach medycyny pracy dla osób skierowanych z Przychodni  MSWiA w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Oświadczenie oferenta

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-22/2023
Przewiń na górę