Konkurs ofert ZZ-RUM-078-137/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-137/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania psychologiczne, którym podlega strażak powracający do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej – miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zmiana warunków

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-137/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Przewiń na górę