Konkurs ofert ZZ-K-1152-18/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań ortopedycznych w Przychodni MSWiA We Wrocławiu pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanych odpłatnie.

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Przedłużenie konkursu

Konkurs ofert ZZ-K-1152-18/2023
Przewiń na górę