Postępowanie ZZ-ZP-2375-7/24 na Dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

Wrocław, 05.04.2024r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocławogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-7/24OGŁOSZENIE nr 2024/BZP 00272351/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMIDO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/910979)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-7/24 na Dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Przewiń na górę