Postępowanie ZZ-ZP-2375-33/23 na Dostawę urządzeń do terapii podciśnieniowej wraz z osprzętem oraz noktometru dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32

Wrocław, 22.11.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Dostawę urządzeń do terapii podciśnieniowej wraz z osprzętem oraz noktometru dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-33/23

OGŁOSZENIE nr 2023/BZP 00503606/01  i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/852071)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-33/23 na Dostawę urządzeń do terapii podciśnieniowej wraz z osprzętem oraz noktometru dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32
Przewiń na górę