Postępowanie ZZ-ZP-2375-3/24 na Zakup w formie ratalnej, dostawa oraz szkolenie Personelu Centralnej Sterylizatorni narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego SP ZOZ MSWiA we WrocławiuPostępowanie ZZ-ZP-2375-3/24 na

Wrocław, 25.01.2024r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,,Zakup w formie ratalnej, dostawa oraz szkolenie Personelu Centralnej Sterylizatorni narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-3/24

OGŁOSZENIE nr 2024/S 18 – 00050043 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/87936).

Postępowanie ZZ-ZP-2375-3/24 na Zakup w formie ratalnej, dostawa oraz szkolenie Personelu Centralnej Sterylizatorni narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego SP ZOZ MSWiA we WrocławiuPostępowanie ZZ-ZP-2375-3/24 na
Przewiń na górę