Postępowanie ZZ-ZP-2375-12/24 na Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli

Wrocław, 06.06.2024r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-12/24

OGŁOSZENIE nr 2024/BZP 00353700/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/937097)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-12/24 na Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli
Przewiń na górę