Postępowanie ZZ-ZP-2375-1/24 na Dostawę produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania

Wrocław, 30.01.2024r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,,Dostawę produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-1/24

OGŁOSZENIE nr 2024/S 21 – 00062171 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/881616)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-1/24 na Dostawę produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania
Przewiń na górę