Konkurs ofert ZZ-RUM-078-19/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet 1 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne wykonywane 24 godziny na dobę 7 dni            w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet 2 – Badania laboratoryjne inne niż mikrobiologiczne wykonywane w dni robocze             w godzinach 7:30 – 15:00 dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA  we Wrocławiu

Pakiet 3 – Badania laboratoryjne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 18:00            dla pacjentów Przychodni SP ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze;

Pakiet 4 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne  – w kierunku Mycobacterium tuberculosis wykonywane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet 5 – Badania laboratoryjne w kierunku Legionellozy wykonywane 24 godziny na dobę               7 dni w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet nr 6 – Badanie laboratoryjne mikrobiologiczne dla pacjentów poradni ginekologiczno-położniczej – miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia


Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Oświadczenie oferenta
Formularz ofertowy – Aktualizacja
Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Informacje o oferentach

Pakiet nr1 oraz nr5
Wzór umowy

Pakiet nr2
Wzór umowy

Pakiet nr3
Wzór umowy

Pakiet nr4
Wzór umowy

Pakiet nr6
Wzór umowy

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-19/2024
Przewiń na górę