ZZ-ZP-2375-3/21 Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32

Wrocław, 07.05.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych […]

ZZ-ZP-2375-2/21 Dostawa odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Wrocław, 05.05.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie […]

ZZ-ZP-2375-01/21 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 […]

Przetarg na Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Wrocław, 04.02.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na: Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej […]

ZZ-ZP-2375-27/20 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych Termin składania ofert: do dnia 11.01.2021r. godz. […]

ZZ-ZP-2375-BU-59/20 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania. Termin składania ofert: 08.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl 11.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres  rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl Wynik postępowania:  Załączniki do pobrania: […]

ZZ-ZP-2375-24/20 na Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Wrocław, 28.12.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na:Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SYGNATURA […]

ZZ-ZP-2375-25/20 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 28.12.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na:Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale […]

ZZ-ZP-2375-23/20 Świadczenie usługi pralniczej z wynajmem bielizny szpitalnej i innego asortymentu SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 27.11.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na: Świadczenie usługi pralniczej z wynajmem bielizny […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory