Przetargi

ZZ-ZP-2375-17/20 Dostawy środków opatrunkowych tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 14.09.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na: Dostawy środków opatrunkowych  […]

ZZ-ZP-2375-BU-20/54 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Dostawę szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 Termin składania ofert: 14.09.2020r. do godz. 12.00 mailowo na adres zamowieniapubliczne@spzozmswia.wroclaw.pl Wynik postępowania: unieważnione za względu na brak ofert Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz […]

ZZ-ZP-2375-16/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu – powtórka

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu – powtórka Termin składania ofert: do dnia 14.09.2020r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony […]

ZZ-ZP-2375-BU-20/51 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Dostawę szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 Termin składania ofert: 03.09.2020r. do godz. 12.00 mailowo na adres zamowieniapubliczne@spzozmswia.wroclaw.pl Wynik postępowania: unieważnione za względu na brak ofert Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz […]

ZZ-ZP-2375-15/20 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 24.08.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na: Dostawy wyrobów medycznych […]

ZZ-ZP-2375-15/20 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

 Wrocław, 24.08.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na: Dostawy wyrobów medycznych […]

ZZ-ZP-2375-BU-49/20 Dostawa materiałów BUDOWLANYCH I SANITARNYCH z podziałem na dwa pakiety

Tryb zamówienia: zamówienie do 30 000 EURO Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na:Dostawę materiałów BUDOWLANYCH i sanitarnych z podziałem na dwa pakiety Termin składania ofert: 25.08.2020 r 9 do godz. 10.00 mailowo na adres rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl Wynik postępowania:  Załączniki do pobrania: zapytanie ofertowe załacznik nr 1a – […]

ZZ-ZP-2375-14/20 Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej pn.: Nadbudowa łącznika dla OAiIT SP […]

ZZ-ZP-2375 -13/20 Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” Termin składania ofert: do dnia  30.07.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony zmiana terminu […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory