Konkursy Ofert

ZZ-G -2211-50/2021 Konkurs ofert na wynajem 43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu

                                                                                                                                      Wrocław, 12.02.2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław ogłasza KONKURS OFERT  na wynajem  43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem powierzchni w piwnicy o powierzchni 43,16 m2 […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-12/2021 na badania z zakresu rentgenodiagnostyki, audiometrii i konsultacji laryngologicznych

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-12/2021 z dnia 01 lutego 2021 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiuul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. U. z 2020  r. poz. 29 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych […]

Konkurs ZZ-RUM-078-208/2020 na lekarskie konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-208/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory