Szczepienia przeciwko COVID19

Szanowni Państwo

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 zostaliśmy wyznaczeni jako szpital węzłowy, który przeprowadzi szczepienia  personelu medycznego i niemedycznego własnego oraz personelu innych jednostek.

Zgłoszenia na szczepienia
Podmioty  zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej:

Wszystkie dokumenty należy zaszyfrować (7-Zip) i wysłać na adres e-mailowy: rum@spzozmswia.wroclaw.pl.
W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy podmiotu  i danych kontaktowych osoby koordynującej zgłoszenie pracowników do szczepień. W tytule wiadomości ze zgłoszeniem prosimy o podanie kodu świadczeniodawcy.

Hasło do pliku należy przesłać na adres e-mailowy Koordynatora  randrzejczak@spzozmswia.wroclaw.pl, w tytule wiadomości podając kod świadczeniodawcy.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: rum@spzozmswia.wroclaw.pl.

Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 21.12.2020 r. godz. 12:00

Etap – szczepienia

Rejestracja na szczepienia –  osobista lub telefoniczna w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerami telefonu:

– 71 7984705

– 71 7984725

– 71 7984727

– 71 7984740

Szczepienia przeciwko COVID-19 odbywać się będą

w Przychodni MSWiA we Wrocławiu   przy   ul. Grabiszyńskiej 35-39.

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są
przetwarzane w oparciu o zgodę

Na podstawie art. 13 i 14 RODO informujemy, że:


1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w związku z wykonaniem szczepienia jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
z siedzibą 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32, e-mail sekretariat@spzozmswia.wrolaw.pl
2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu odwołania zgody należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@spzozmswia.wroclaw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania szczepienia na SARS-COV-2 i pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa (art. 13 RODO) lub od Państwa Pracodawcy (art. 14 RODO).
4. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania szczepienia, a odmowa podania danych uniemożliwi wykonania szczepienia.
6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa dot. dokumentacji medycznej, czasu odwołania zgody, a w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
9. Państwa dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczepienia przeciwko COVID19
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory