Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Przewiń na górę