Konkurs ofert ZZ-K-1152-61/2021 na okres 2022-2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

AKTUALIZACJA

W dn. 15.11.2021 nastąpiła zmiana Szczegółowych warunków konkursu! Zmiana dot. § 3 ust II pkt 8 (Por. Stomatologiczna).

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu

W Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

 1. W ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego.
  Wzór umowy praktyka indywidualna
  Wzór umowy outsourcing
  Załączniki do oferty
 2. W zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i I.T., pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i udzielania w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 3. W zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu i udzielania w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 4. W zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu i udzielania w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologicznym.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 5. W zakresie wykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 6. W rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych  w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 7. W zakresie opisywania wyników EEG pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala, dla których badania wynikają  z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 8. W zakresie konsultacji neurologicznych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 9. W rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.
  Wzór umowy
  Załączniki do umowy

W Przychodni MSWiA we Wrocławiu:

 1. W ramach Poradni:
  – Poradnia Dziecięca
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Psychologiczna- psychoterapia
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Badań Profilaktycznych
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Chirurgiczna
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
  Wzór umowy
  Załączniki do ofert
  – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  Wzór umowy
  Załączniki do ofert
  – Poradnia Stomatologiczna
  Wzór umowy
  Załączniki do ofert
  – Poradnia Stomatologiczna (bez świadczeń na NFZ)
  Wzór umowy
  Załączniki do ofert
 2. W zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 3. W zakresie badań dermatologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 4. W zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 5. W zakresie badań psychiatrycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty

W Przychodni w Jeleniej Górze:

 1. W ramach Poradni:
  – Poradnia Dziecięca
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Poradnia Badań Profilaktycznych
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
  – Gabinet Usprawniania Leczniczego – udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 2. W zakresie badań neurologicznych w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty
 3. W zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanym odpłatnie.
  Wzór umowy
  Załączniki do oferty

Konkurs ofert ZZ-K-1152-61/2021 na okres 2022-2023
Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory