Konkurs ofert ZZ-K-1152-32/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA We Wrocławiu
pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów
medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji
wojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie
śledczym/zakładzie karnym oraz osobom przyjmowanych odpłatnie.

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Przedłużenie konkursu

Konkurs ofert ZZ-K-1152-32/2022
Przewiń na górę