Konkursy Ofert

Konkurs ZZ-RUM-078-208/2020 na lekarskie konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-208/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

ZZ-K-1152-51/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów otolaryngologicznych w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 21.08.2020 r. ZZ-K- 1152 – 51/2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. […]

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory