Autor: dfedorczuk

Konkurs nr ZZ-RUM-078-58/2021 na badania histopatologiczne i cytologiczne oraz Przeprowadzanie Sekcji Zwłok

 Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-58/2021 z dnia 15.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

Praca dla Sanitariusza na Bloku Operacyjnym

Wrocław, 01.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku sanitariusza szpitalnego/sanitariusza w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy SANITARIUSZ SZPITALNY/ SANITARIUSZ 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Blok […]

ZZ-K- 1152 – 84/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym

ZZ-K- 1152 – 84/2020                                                                                              Wrocław, 01.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. […]

Praca na stanowisku STARSZY ASYSTENT ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

Wrocław, 12.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowiskust. asystenta (lekarza) w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy STARSZY ASYSTENT 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory