Autor: dfedorczuk

Praca dla Technika Elektroradiologii

Wrocław, 30.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia/lutego 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku technika elektoradiologii w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy TECHNIK ELEKTORADIOLOGII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ZAKŁAD […]

Rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników zewnętrznych podmiotów ochrony zdrowia

Szanowni Państwo! Zgłoszenia na szczepienie p/Covid-19 podmiotów ochrony zdrowia przyjmujemy do dnia 13 stycznia 2021 r. Zasady zgłoszeń i organizacja szczepień znajdują się w poprzednich komunikatach. Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników zewnętrznych podmiotów ochrony zdrowia. Szczepienia będą się odbywały w  Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. Informujemy  o uruchomieniu […]

Pielęgniarka w przychodni MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 28.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku pielęgniarki w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA WE WROCŁAWIU (wykonywanie pracy głównie […]

Przetarg na Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Wrocław, 04.02.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na: Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej […]

ZZ-ZP-2375-27/20 Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych Termin składania ofert: do dnia 11.01.2021r. godz. […]

ZZ-ZP-2375-BU-59/20 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu Zamówienie na: Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania. Termin składania ofert: 08.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl 11.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres  rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl Wynik postępowania:  Załączniki do pobrania: […]

ZZ-ZP-2375-24/20 na Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Wrocław, 28.12.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na:Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SYGNATURA […]

ZZ-ZP-2375-25/20 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 28.12.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej139.000 EURO na:Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale […]

Szczepienia przeciwko COVID19

Szanowni Państwo W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 zostaliśmy wyznaczeni jako szpital węzłowy, który przeprowadzi szczepienia  personelu medycznego i niemedycznego własnego oraz personelu innych jednostek. Zgłoszenia na szczepieniaPodmioty  zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej: uzupełniony formularz , oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych osób deklarujących chęć zaszczepienia się (spakowane […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory